Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 20 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 20

RAPOR TARİHİ: 03.05.2017

İLGİ: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 8288 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısında;

“İlgi: a) 20.10.2014 tarihli ve Mec:93705235-301.05-2014/134 Karar No’lu Meclis Kararı.

b) 10.11.2014 tarihli Eyüp Belediye Başkanlığı – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Protokolü.

c) 18.04.2017 tarihli ve 82853381-755.01/808-E.5269415 sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep yazısı.

İlgi (a) Meclis Kararına binaen ilgi (b) Protokol ile İlçemiz genelinde bulunan okullara(özel okullar harici) temizliklerinin yapılması amacıyla 5393 sayılı Kanunun 75'inci maddesi (b) bendi çerçevesinde 2014/87611 İhale Kayıt Numaralı Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı İhalesi kapsamında yapılan personel tahsisi 30.09.2017 tarihinde sona erecektir.

TALEP/SONUÇ:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (c) talebine istinaden, İlçemiz genelinde bulunan okullara(özel okullar hariç) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesi (b) bendi çerçevesinde yeteri kadar personel temin edilmesi hususunda;

Bu işin Çöp Toplama Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı ihalesinden ayrı olarak 5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 01.10.2017 tarihinden itibaren 24 ay süreyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden, İlçemiz genelinde bulunan okullara (özel okullar hariç) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesi (b) bendi çerçevesinde yeteri kadar personel temin edilmesi için Çöp Toplama Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı ihalesinden ayrı olarak 5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 01.10.2017 tarihinden itibaren 24 ay süreyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 20 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.