Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 106 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 106

RAPOR TARİHİ: 03.05.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 8608 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında; “Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 7 parsel 336,00 m2;Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 8 parsel 179,00 m2, Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 9 parsel 291,00 m2, Göktürk Mahallesi 145 ada 3 parsel 143,15 m2, Göktürk Mahallesi 139 ada 3 parsel 337,25 m2, Üçşehitler-İslambey Mahallesi 219 ada 103 parsel 88,00 m2 taşınmazların Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 7 parsel 336,00 m2, Alibeyköy (Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 8 parsel 179,00 m2, Alibeyköy (Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 9 parsel 291,00 m2, Göktürk Mahallesi 145 ada 3 parsel 143,15 m2, Göktürk Mahallesi 139 ada 3 parsel 337,25 m2, Üçşehitler-İslambey Mahallesi 219 ada 103 parsel 88,00 m2 sayılı parsellerin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen devir protokollerinin imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın ve ekli evrakların Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 7 parsel 336,00 m2, Alibeyköy(Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 8 parsel 179,00 m2, Alibeyköy (Yeşilpınar) Mahallesi 208 ada 9 parsel 291,00 m2, Göktürk Mahallesi 145 ada 3 parsel 143,15 m2, Göktürk Mahallesi 139 ada 3 parsel 337,25 m2, Üçşehitler-İslambey Mahallesi 219 ada 103 parsel 88,00 m2 sayılı parsellerin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen devir protokollerinin imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 106 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.