Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 107 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 107

RAPOR TARİHİ: 03.05.2017

İLGİ Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 8663 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “Müdürlüğümüz ESTAM biriminin çalışmaları kapsamında hazırlanan yönerge ekte sunulmuş olup, makamınızca da uygun görülmesi halinde görüşülmek üzere Belediye meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ESTAM biriminin çalışmaları kapsamında hazırlanan yönergenin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 107 sayılı raporundaki “ ESTAM biriminin çalışmaları kapsamında hazırlanan yönerge” ifadesi “ESTAM biriminin çalışmaları kapsamında hazırlanan yönetmelik” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.