2017/99

Eyüp, Üçşehitler Mahallesi, 222 ada, 1-39 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatına itiraz

2017/103

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 170 ada, 18-19 parseller, 171 ada, 15 parsel, 778 ada, 6-7-8-9 parsellerde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması

2017/104

Eyüp, Çırçır Mahallesi, 793 ada, 8-9-12 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

2017/119

İlçemiz genelindeki devlet okullarına temizlik personeli görevlendirilmesi

2017/120

Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin "06 5 7 04 Sosyal Tesisler" kodundan İşletme Müdürlüğünün "3 8 9 01 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri" koduna aktarma yapılması

2017/121

Eyüp, Esentepe Mahallesi, 896 ada, 7 parselin güneyinde kalan kamuya terkinli yerin irtifak hakkı

2017/126

Eyüp, Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, 122 ada, 236 parselin kuzeybatısındaki kamuya terkinli alanın irtifak hakkı

2017/127

Eyüp, Gümüşsuyu (Eyüp Merkez) Mahallesi, 601 ada, 32 parsel ve doğusundaki kamuya terkinli kısımda irtifak hakkı

2017/128

Eyüp, Gümüşsuyu (Eyüp Merkez) Mahallesi, 20 ada, 1 parselin kuzeyindeki kamuya terkinli kısımda irtifak hakkı

2017/129

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi (Güzeltepe Mahallesi), 566 ada, 16 parselin güneydoğusundaki kamuya terkinli park alanında irtifak hakkı