Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 115 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 115

RAPOR TARİHİ: 05.07.2017

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 12852 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında;“Eyüp Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'müz, belediye adına geliştirdiği projelere kaynak sağlamak amacıyla farklı kurumların açmış olduğu fon ve hibe programlarına başvuruda bulunmaktadır.

Belediyemiz adına şu kurum ve kuruluşların açmış olduğu hibe ve fon programlarına başvuruda bulunulmaktadır: T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer tüm bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans'ın tüm hibe ve fon programları, Yabancı Ülkelerin ülkemizde bulunan Büyükelçilikleri, UNESCO, TÜBİTAK, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara ait Vakıf ve Dernekler, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, UNDP ve İLO.

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlara yapmış ve yapacak olduğumuz proje başvuru süreçlerinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, açılan ve açılacak olan fon ve hibe programlarına Eyüp Belediyesi adına başvuruda bulunmaya veya ortak olmaya, projelerin kabulü halinde projede Eyüp Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; belediyemiz adına Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer tüm bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans'ın tüm hibe ve fon programları, Yabancı Ülkelerin ülkemizde bulunan Büyükelçilikleri, UNESCO, TÜBİTAK, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara ait Vakıf ve Dernekler, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, UNDP ve İLO ile yapmış ve yapacak olduğumuz proje başvuru süreçlerinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, açılan ve açılacak olan fon ve hibe programlarına Eyüp Belediyesi adına başvuruda bulunmaya veya ortak olmaya, projelerin kabulü halinde projede Eyüp Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 115 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.