Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 114 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 114

RAPOR TARİHİ: 05.07.2017

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 13506 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğü yazısında; “Eyüp İlçesi genelinde Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlere ait Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi ihalesi 31.12.2017 tarihinde bitecektir. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri: 5393 sayılı kanunun 67. Maddesinde Belediye Meclisinin Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik...le ilgili işler süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir.

"Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlere ait Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi" nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 01.01.2018-30.09.2019 tarihleri arasında 21 ay süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; "Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlere ait Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi" nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 01.01.2018-30.09.2019 tarihleri arasında 21 ay süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 114 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.