2017/150

Eyüp, Merkez Mahallesi, 45 ada, 56 ve 57 parsellerin Sanat ve Edebiyat Derneğine tahsisi ile Ortak Hizmet Protokolü imzalanması

2017/153

Eyüp, Kemerburgaz Mahallesi, F21c09d3a pafta, 520 ada, 5 parselde (eski 210 ada, 5 parsel) plan tadilatı

2017/156

Amatör Spor Kulüpleri Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

2017/157

Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlere ait Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi ihale onayı

2017/158

Eyüp, Sakarya Mahallesi, 632 ada, 3 parseldeki binanın 3. katının Eyüp Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezine tahsisi

2017/159

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazlarına ait Uygulama İmar Planı değişikliği 157 Ada 8 Parselde itiraz

2017/160

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazlarına ait Uygulama İmar Planı değişikliği 173 Ada, 1, 2 Parsellerde itiraz

2017/161

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada, 2,6,7,11 parsellere ilişkin 1/500 ölçekli imar planı değişikliği