Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Sağlık Ortak Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE SAĞLIK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 05.07.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.06.2017 tarih ve 13592 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 10.03.2011 Tarih ve Mec: 301.05-2011/57 Sayılı Meclis Kararı

b) 22.03.2017 Tarih ve 8656 Evrak Kayıt Numaralı Eyüp Kaymakamlığı

Toplum Sağlığı Merkezi Yazısı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp ilçesi Sakarya mahallesi 632 ada 3 parseldeki 12 nolu binanın en üst katı (3. kat) Eyüp Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi'ne toplum sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgi (a) sayılı Meclis Kararı ile 10 yıllığına tahsis edilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Ancak ilgi (b) sayılı Eyüp Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi yazısı ile sözkonusu yapının 3. katının Obezite ve Diyabet Birimi olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmektedir. Bu nedenle Eyüp ilçesi Sakarya mahallesi 632 ada 3 parseldeki 12 nolu binanın 3. katının Obezite ve Diyabet Birimi olarak kullanılmak üzere Eyüp Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre bedelsiz tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 10.03.2011 tarih ve 2011/57 sayılı Meclis Kararı ile aynı parseldeki Sakarya Semt Konağının en üst katı 10 yıllık süre ile Eyüp Kaymakamlığı, Toplum Sağlığı Merkezine tahsis edilmiş olup, yine Eyüp İlçesi Sakarya Mahallesi 632 ada 3 parseldeki 12 nolu binanın 3. katının Obezite ve Diyabet Birimi olarak kullanılmak üzere Eyüp Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre 10.03.2021 tarihine kadar bedelsiz tahsis edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Sağlık Ortak Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.