Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 09

RAPOR TARİHİ: 05.07.2017

İLGİ: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 13410 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Ödül Yönetmeliği'nde ekteki evraklar doğrultusunda değişlik yapılması için karar alınmak üzere belediye meclisine havalesi hususunda;

Gereğini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Amatör Spor Kulüpleri Ödül Yönetmeliğinin Genel Hükümler, Kapsam bölümü Madde 2'deki “Belediye Meclis Kararı ile” ifadesinin kaldırılmasına, Genel Kapsam Madde 5'deki “Kulüp bünyesinde en az 3 kategoride katılım sağlamayanlar” ifadesinin “Kulüp bünyesinde biri U-14 olmak üzere en az 3 kategoride katılım sağlamayanlar” olarak değiştirilmesi, Yürütme başlıklı Madde 12'deki “Ödülleri Başkanlık makamı verip vermemeye, bütçe miktarına göre belli oranlara indirmeye ve yükseltmeye yetkilidir.” ifadesinin “Ödülleri Başkanlık makamı, bütçe miktarına göre indirmeye ve yükseltmeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesi, Futbol başlıklı kısmın c maddesinin “ Süper Amatör Ligde mücadele ederek klasman grubuna çıkmaya hak kazanan takımlara toplamda 30.000. TL. nakdi ödül verilir.” ifadesinin “Süper Amatör Ligde mücadele ederek klasman grubuna çıkmaya hak kazanan takımlara toplamda 30.000.-TL. nakdi ödül verilir, ayrıca Klasman grubundan BAL ligine çıkan takımlara 40.000.-TL nakdi ödül verilir” şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+ Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.