Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.07.2017 tarih ve 113 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 113

RAPOR TARİHİ : 04.07.2017

İLGİ: Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 13984 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; “2017 yılı yatırım programımızda yeralan, asfalt beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri,ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 4.091.690,64-TL şartlı yardımın alınmasına, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100'e kadar arttırılmasının kabul edilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2017 yılı yatırım programımızda yeralan, asfalt beton malzemeleri yapım, bakım, onarım, yeşil alan düzenlemeleri,ağaç-fidan-park ve bahçe malzemeleri alımı işinin finansmanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 4.091.690,64-TL şartlı yardımın alınmasına, bu yardım miktarının bütçe imkanlarının elvermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince İlçe Meclisinin tekrar karar alınmasına lüzum kalmaksızın %100'e kadar arttırılmasının kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.07.2017 tarih ve 113 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.