Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 04.03.2020

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.02.2020 tarih ve 4500 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“Belediye Meclisimizde bulunan siyasi partilerin ortak önergesi ile; ilçe merkezinde bulunan bir sokağa, 1984-1989 yılları arası Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevi ile ilçemize hizmet etmiş olan ünlü Bestekar Nihat İNCEKARA isminin verilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucu; Bestekar Nihat İNCEKARA'nın da kurucusu olduğu Eyüp Mûsıkî Vakfı'na çok yakın bir konumda olan, İslambey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dipçik Sokak isminin, Bestekar Nihat İNCEKARA Sokak olarak değiştirilebileceği değerlendirilmiştir.

Konu ile ilgili tavsiye niteliğinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza;

Arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediye Meclisimizde bulunan siyasi partilerin ortak önergesi ile İslambey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dipçik Sokak isminin, Bestekar Nihat İNCEKARA Sokak olarak değişitirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) fıkrası uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.