Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+SOSYAL HİZMETLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 09.02.2022

İLGİ: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 08.01.2022 tarih ve 51994 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 30.12.2021 tarihli ve E159855512002212066 sayılı yazı.

Eyüpsultan Belediyesi İslambey Mahallesi Bayıldım Çıkmazı sokak no:12 adresinde 15.10.2012 tarihinden itibaren hizmet vermekte olan Kadın Konukevi’ nin lokasyonun güvenlik zafiyeti nedeniyle bölge de problem teşkil etmesi ve adresinin deşifre olmasından kaynaklı gizlilik politikasının ihlal edilmesi sebepleri doğrultusunda; Söz konusu taşınmazın içinde bulunduğu bahçenin kullanım alanı ve yapının fiziki koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde Çocuk Evi Hizmet Modeline dönüşümü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce uygun görülmüş olup, Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı olarak Çocuk Evi Hizmet Modeline kullanımına yönelik belirtilen adreste yer alan taşınmazın Çocuk Evi Hizmet Modeline dönüştürülmesi hususunda; taşınmaza ait şerh beyan irtifak bilgisinde belirtilen“ Kadın sığınma ve çocuk sığınma evi yapılmak suretiyle hibe edilmiştir” şerh beyanına istinaden kadın sığınma evi onayının iptal edilip çocuk evleri onayına çevrilmesi ve bu şekilde işlevlendirilmesi hususunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne devrinin belediye meclisinin olurlarına arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan, İslambey Mahallesi, Bayıldım Çıkmazı Sokak, No:12 adresinde 15.10.2012 tarihinden itibaren hizmet vermekte olan Kadın Konukevi’nin lokasyonunun güvenlik zafiyeti nedeniyle bölge de problem teşkil etmesi ve adresinin deşifre olmasından kaynaklı gizlilik politikasının ihlal edilmesi sebepleri doğrultusunda taşınmaza ait şerh beyan irtifak bilgisinde belirtilen“ Kadın sığınma ve çocuk sığınma evi yapılmak suretiyle hibe edilmiştir” şerh beyanına istinaden kadın sığınma evi onayının iptal edilip, çocuk evleri onayına çevrilmesi ve bu şekilde işlevlendirilmesi hususunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne devri komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız