Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 57 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 57

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2022 tarih ve 54020 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 27.09.2021 tarihli ve 75340015756.9935742 sayılı yazı.

b) 31.12.2021 tarihli ve 878361 sayılı yazı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli bulunan Eyüpsultan ilçesi Odayeri mahallesi 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlarda sera kurmak üzere Belediyemize geçici kullanım hakkı verilmesi ilgi (a) yazımızla talep edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ilgi (b) yazısı ile söz konusu taşınmazların Başkanlığımızca belirtilen amaç doğrultusunda kullanılması için geçici kullanım protokolü düzenlenmesinin idarelerince uygun görüldüğünü bildirmiştir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan ilçesi Odayeri mahallesi 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlarda sera kurulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile geçici kullanım protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlarda sera kurulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile geçici kullanım protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı Deniz KÖKEN’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 57 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız