Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 58 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 58

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 55393 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında; “Eyüpsultan ilçesi AlibeyköyYeşilpınar mahallesi 210 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki ek binanın kaba inşaatı tamamlanmış olup, inşaatın geri kalanının tamamlanabilmesi için ilgili kurumlarla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri" başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 75. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 210 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki ek binanın kaba inşaatı tamamlanmış olup, inşaatın geri kalanının tamamlanabilmesi için ilgili kurumlarla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı Deniz KÖKEN’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 58 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız