Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ TARIM ORMAN HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ+SOSYAL HİZMETLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 55342 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “İlçemiz kuzeyinde yer alan kırsal karakterli mahallelerimizde hayvancılık özellikle büyükbaş hayvancılık (manda, sığır) halen sürdürülmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan 2022 yılı verilerine göre 7182 adet büyükbaş, 5236 adet küçükbaş olmak üzere 12.418 adet hayvan bulunmakta olup; Toplam 232 adet hayvan sahibi bulunmaktadır. Hayvancılık ile ilgili yürütülen araştırma çalışmaları kapsamında; 50 hayvana kadar sahiplik durumuna göre yem desteği sağlanmasının İlçemiz hayvancılığına destek vermek açısından önemli bir çalışma olacağı ön görülmüştür.

Dünyada sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmaları kapsamında tarıma ve hayvancılığa verilen önemin gün geçtikçe artmakta, İlçemizde de bu çalışmalar hız ve önem kazanmaktadır. Hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında 50 hayvan altı hayvanı bulunan İlçemiz işletme sahiplerine, Belediyemiz imkanları dahilinde yem yardımı yapılabilmesi hususunun uygun görülmesi halinde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 (f) Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 (b) Maddesi, 15 (a) Maddesi, 38 (m) Maddesi gereği dünya ölçeğinde kaynaklanan içinde bulunduğumuz ekonomik ve pandemi şartları nedeniyle Eyüpsultan ilçemizde hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında 50 hayvan altı hayvanı bulunan işletme sahiplerine, Belediyemiz imkanları dahilinde, 1-10 adet küçükbaş veya büyükbaş hayvanı olan hayvan sahiplerine 1 çuval, 10-30 adet küçükbaş veya büyükbaş hayvanı olan hayvan sahiplerine 2 çuval, 30-50 adet küçükbaş veya büyükbaş hayvanı olan hayvan sahiplerine 3 çuval olmak üzere 3 seferde toplamda 813 çuval yem yardımı yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri+Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız