Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 56 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 56

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 24.01.2022 tarih ve 54024 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “Bilindiği gibi belediye iştiraklerinin genel kurullarında tüzel kişi ortak Belediye Başkanlığı'nı temsil edecek kişinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 14.05.2019 tarihli ve 14399437 sayılı yazısı uyarınca belediye meclis kararıyla belirlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Eyüpsultan Belediyesi'nin %100 oranında tek ortak olduğu Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti. şirketinin 2021 yılı olağan genel kurulu ve 2022 yılında yapılabilecek olağanüstü genel kurullarında tüzel kişi temsilcinin Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz KÖKEN olarak belirlenmesi hususunun belediye meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan Belediyesi'nin %100 oranında tek ortak olduğu Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti. şirketinin 2021 yılı olağan genel kurulu ve 2022 yılında yapılabilecek olağanüstü genel kurullarında tüzel kişi temsilcinin Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz KÖKEN olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 56 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız