Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 42 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 42

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 19.01.2022 tarih ve 53553 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısında; “4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre Eyüpsultan İlçesi Çöp Toplama, Nakli, Kent Temizliği ve Kontrol işlerinde kullanılmak üzere ihalesi yapılan ''Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İçin Araç Kiralama'' işi 30.06.2022 tarihinde sona erecektir.

TALEP/SONUÇ: Bu işin 5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 27 ay süreyle Eyüpsultan İlçesi Çöp Toplama, Nakli, Kent Temizliği ve Kontrol işlerinde kullanılmak üzere yapılacak ''Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı'' için 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 19. Maddesine göre ihale yapılması hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67'nci maddesine binaen 27 ay süreyle Eyüpsultan İlçesi çöp toplama, nakli, kent temizliği ve kontrol işlerinde kullanılmak üzere yapılacak ''Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı'' için 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 19. Maddesine göre ihale yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 42 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız