Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 12

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve 50751 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Rami Yeni mahallesi 268 ada 17 parsel sayılı taşınmaz (Rami Kışlası) 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda kültürel tesis alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: Taşınmazda yazımız ekindeki koordinatlı krokide işaretli kısımda trafo kurulmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.TL iz bedelle 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda karar alınmak üzere, yazımızın Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan İlçesi, Rami Yeni Mahallesi 268 ada 17 parsel sayılı taşınmazın teklif ekindeki koordinatlı krokide işaretli kısımda trafo kurulmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1,00.-TL iz bedelle 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız