Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 53 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 53

RAPOR TARİHİ : 09.02.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.01.2022 tarih ve 53552 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 15.10.2021 tarihli ve E96440748170.99[EYÜPSULTAN]2774943 sayılı yazı.

İstanbul Kadastro Müdürlüğü ilgi yazısında; Mithatpaşa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastro çalışmaları yapılacağı, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere, ilgi yazıda belirtilen vasıflara sahip 6 (altı) bilirkişinin Belediye Meclisi tarafından seçilmesi ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle 3402 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen Kadastro Ekibinde yer almak üzere yazımız ekindeki kimlikleri belirtilen kişilerin Mithatpaşa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesi arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mithatpaşa Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında Kadastro Ekibinde yer almak üzere müdürlük teklifi ekinde kimlikleri belirtilen 6 (altı) kişinin bilirkişi olarak görevlendirilmeleri komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.02.2022 tarih ve 53 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız