Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2022 tarih ve 74 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 74

Rapor Tarihi : 08.02.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 54921 sayı, 01.02.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.02.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 13.01.2022 tarihli 1908 sayılı dilekçe.

22.09.2021 Onaylı Çırçır Mahallesi 122 Ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazı yasa gereği 17.12.2021-17.01.2022 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi a) yazı ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi yazıda: "122 ada 243 Nolu parsel için 17.12.2021 Tarihinde askıya çıkan plan tadilatını hukuka uygun olmadığını, bu plan tadilatının iptalini, aksi taktirde hukuki sürecin başlatılacağını arz ederim." denilmektedir.

122 ada 243 parsel, 22.09.2021 onaylı plan tadilatında kısmen park kısmen TAKS=0.38 H=12.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: 22.09.2021 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 22.09.2021 Onaylı Çırçır Mahallesi 122 Ada 231, 241, 242, 244, 245, 246 Parsellerin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazı incelenmiş olup; oy birliği ile reddine karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2022 tarih ve 74 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız