Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 61969 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesi "Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir" hükmü gereği vergi ve harç dışında kalan ücretlere ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Personel Kart Yenileme Ücreti 2022 tarifesi net asgari ücretin %1 tutarı olarak düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız