Belediye Meclisinin 07.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 06.04.2022 tarih ve 64145 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi :22.03.2022 tarihli ve 64820301-040.05-61891 sayılı yazı.

İlgi yazımız eki 2021 Faaliyet Raporunun 24 ve 25. sayfasında yer alan Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon yapısı tablosunda "Yönlendirmeli ok yönlü grafik programının kullanılmasından ve sayfa mizampajından kaynaklı" olarak sehven hiyerarşik yapıda yanlış anlamaya sebebiyet verebilecek hususun olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizde Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İç Denetim ve Esbaş/Estur Birimleri direkt Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bu kapsamda yazımız ekinde belirtilen EK 2: Organizasyon Şemasının dikkate alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini rica ederim.

KARAR :

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 06.04.2022 tarih ve 64145 sayılı yazısı teklif karar olarak oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız