Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 84 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 84

Rapor Tarihi : 06.04.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 63119 sayı, 31.03.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.04.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 15.07.2019 tarihli ve 16525 sayılı Başkanlık Oluru

b) 20.08.2019 tarihli ve 111076 sayılı görüş yazısı

c) 16.08.2019 tarihli ve 20190344451 sayılı görüş yazısı

ç) 05.09.2019 tarihli ve 120086 sayılı görüş yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 13.09.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı 21.06.2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında, 589 ada 7-8-9-10-11 parseller, 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 9 parselin bir kısmı ve 593 ada 6 parseller için planda belirlenen yapılaşma koşullarında meri yönetmeliğe göre yapılanma mümkün olmamaktadır. Sehven oluşan bu durumu telafi edebilmek amacıyla, 21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında 589 ada 7-8-10-11 parseller, 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 9 parselin bir kısmı ve 593 ada 6 parsellerde yapı nizamı ve bahçe mesafesinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği yapılması gerekliliği doğmuştur.

Buna istinaden, 21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planının plan notlarına "589 ADA 781011 PARSELLER, 594 ADA 1234 PARSELLER, 8 ADA 9 PARSEL VE 593 ADA 6 PARSELLERDE TABAN ALANI KATSAYISI (TAKS) VE KAT ADEDİNE UYULMASI KOŞULU İLE İNŞAAT NİZAMI VE ÖN ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİ İMAR DURUMU AŞAMASINDA EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK ADA ETÜDÜNE GÖRE BELİRLENECEKTİR." plan notunun eklenmesine ilişkin tarafımızca plan notu değişikliği hazırlanmıştır. Konuya ilişkin ilgi a) Başkanlık Oluru alınmış olup, konu ile ilgili ilgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, ilgi c) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, ilgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri bulunmaktadır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı’nda 589 ada 7-8-10-11 parseller, 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 9 parselin bir kısmı ve 593 ada 6 parselde yapı nizamının belirlenmesine ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği teklifinin incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar 06.04.2022 tarih ve 84 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız