Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 67 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 67

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 63117 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “İşletme Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği müdürlüğümüzce hazırlanarak ekte sunulmuş olup, makamınızca da uygun görülmesi halinde Belediye Meclisine havalesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre İşletme Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Müdürlüğe ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 67 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız