Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 64 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 64

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Meclis Üyesi Mürsel TEKNECİ’nin vermiş olduğu sözlü önerge

KOMİSYON İNCELEMESİ

Meclis Üyesi Mürsel TEKNECİ’nin vermiş olduğu sözlü önergede; “Eyüp Merkez Mahallesinde bulunan Esenevler Sokağın Şirin Sokak birleşimine kadar olan kısmına Savcı Mehmet Selim Kiraz adının verilmesi için teklifimizin 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi gereğince gündeme alınmasını ve ilgili komisyona havale edilmesine teklif ediyoruz.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendine göre Eyüp Merkez Mahallesinde bulunan Esenevler Sokağın Şirin Sokak birleşimine kadar olan kısmına Savcı Mehmet Selim Kiraz adının verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 64 sayılı raporunun Komisyonu Görüşü kısmındaki “Eyüp Merkez Mahallesinde bulunan Esenevler Sokağın Şirin Sokak birleşimine kadar olan kısmına Savcı Mehmet Selim Kiraz adının verilmesi” ifadesi “Eyüp Merkez Mahallesinde bulunan Esenevler Sokağın Silahtarağa Caddesinden taraf Şirin Sokağa kadar olan kısmına” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız