Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 66 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 66

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 62906 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında;

“Belediyemiz sınırları içinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin giderilerek halk sağlığının korunması amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe karşılı olarak 10 adet 3 Tekerlekli Elektrikli Ambalaj Atıkları Toplama Aracı ( Triportör ) 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine istinaden alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine istinaden Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe karşılığı olarak 10 adet 3 Tekerlekli Elektrikli Ambalaj Atıkları Toplama Aracı ( Triportör ) alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 66 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız