Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 16

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 63116 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 14.02.2022 tarihli ve 10751 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısı ile Alibeyköy-Güzeltepe mahallesi 604 ada 8 parselin bitişiğinde 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yolda kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 58,99 m2'lik kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için trafo kurulmasının planlandığı bildirilmiş olup, bu amaçla kullanılmak üzere, söz konusu kısım üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.TL iz bedelle 25 yıllık intifa hakkı tesis edilmesi talep edilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Alibeyköy-Güzeltepe mahallesi 604 ada 8 parselin bitişiğinde imar planında yolda kalan kamuya terkinli alanda yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 58,99 m2'lik kısımda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.TL iz bedelle 25 yıllık intifa hakkı tesis edilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca Alibeyköy-Güzeltepe Mahallesi 604 ada 8 parselin bitişiğinde imar planında yolda kalan kamuya terkinli alanda Müdürlük teklifi ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 58,99 m2'lik kısımda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.TL iz bedelle 25 yıllık intifa hakkı tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız