Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 65 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 65

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 62907 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 28.02.2022 tarihli dilekçe.

b) 01.03.2022 tarihli ve 59100387-020-58948 sayılı yazımız.

c) 10.03.2022 tarih ve 2022/40 sayılı Meclis Kararı.

İlgi (a) hibeciye ait dilekçede belirtilen, hibe edilecek olan araca ait marka ve plaka bilgilerinin sehven hatalı olarak yazıldığı anlaşılmıştır. Dilekçeye istinaden yazılan ilgi(b) yazımız ve alınan ilgi (c)Meclis Kararında sehven yapılan hata tekrar etmiş olup, düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle 10.03.2022 tarih ve 2022/40 sayılı ilgi (c)Meclis Kararı içeriğinin Mitsubish marka yerine Fuso marka ve plaka bilgisinin 34 EBZ 834 plaka yerine 34 EBC 834 plaka olarak düzeltilmesi hususunda Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 10.03.2022 tarih ve 2022/40 sayılı Meclis Kararındaki Mitsubishi marka yerine Fuso marka ve plaka bilgisinin 34 EBZ 834 plaka yerine 34 EBC 834 plaka olarak düzeltilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 65 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız