Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sağlık+Çevre+Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Ortak Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+SAĞLIK+ÇEVRE+TARIM ORMAN HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 63118 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “Ülkemiz genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşı bedeli alınarak uygulanan programlı aşılar ile tüm programlı aşıların uygulama ücretlerinin yetiştiricilerimiz adına gönüllü Belediyeler tarafından karşılanması ve aşılamada kullanılacak malzemelerin temin edilmesi için “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini Ve Uygulanması Protokolü” imzalanmaktadır.

İş bu ekli protokol ile ülkemiz genelinde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında TÜRKVET Kayıt Sistemine kayıtlı olan yetiştiricilerimize destek amaçlı aşılama yapılacaktır.

TALEP/SONUÇ: Ülkemiz genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşı bedeli alınarak uygulanan programlı aşılar ile tüm programlı aşıların uygulama ücretlerinin yetiştiricilerimiz adına gönüllü Belediyeler tarafından karşılanması ve aşılamada kullanılacak malzemelerin temin edilmesi için “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini Ve Uygulanması Protokolü”nü imzalanmak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne hava edilmesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre ülkemiz genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşı bedeli alınarak uygulanan programlı aşılar ile tüm programlı aşıların uygulama ücretlerinin yetiştiricilerimiz adına gönüllü Belediyeler tarafından karşılanması ve aşılamada kullanılacak malzemelerin temin edilmesi için “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini Ve Uygulanması Protokolü”nü imzalanmak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Sağlık+Çevre+Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Ortak Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız