Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 63 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 63

RAPOR TARİHİ : 06.04.2022

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 61970 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında; “Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli yürüyebilmesi için ihtiyacımız olan Mobil Mutfak Aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet kamyonun 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine istinaden alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine istinaden belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli yürüyebilmesi için belediyemizin ihtiyacı olan Mobil Mutfak Aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet kamyonun alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2022 tarih ve 63 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız