Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 17
Rapor Tarihi : 17.09.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/788 sayı 27.08.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.09.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: a) 25.10.2013 tarih, 1321 sayılı ve 11.11.2013 tarih 1432 sayılı dilekçeler ve ekleri.
b) 04.11.2013 tarih, 1321 sayılı ve 02.12.2013 tarih 1432 sayılı yazılarımız.
c) 05.12.2013 tarih, 2013/247 sayılı ve 06.02.2014 tarih 2013/265 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı Meclis Kararları.
d) 14.02.2014 tarih, 2014/S-231-1204 sayılı sevk yazımız.
e) 15.05.2014 tarih, 505 sayılı İ.B.B. Meclis kararı.
f) 04.06.2014 tarih, 4210-110568 sayılı İ.B.B. Planlama Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile 20.10.2013 ile 21.11.2013 tarihlerindeki yasal askı süresi içerisinde 12.07.2013 tarihinde onaylanan, 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planındaki yapı adalarındaki fonksiyon çizgisinin düzeltilmesini kapsayan uygulama imar planı tadilatına, Alibeyköy 791 ada 17 parselin tamamının T1 (maks TAKS: 0.65 maks. Kat adedi:4) yapılanmalı Konut+ticaret alanına alınması yönünde itiraz edilmiştir. Konu İlgi (b) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiş, İlgi (c) meclis kararı ile uygun görülmüştür. Alınan İlgi (c) karar ve ekleri İlgi (d) yazımızla İ.B.B. Planlama Müdürlüğüne sevk edilmiş, İlgi (e) meclis kararı ile “1/5000 ölçekli plan doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi” şeklinde karara bağlanmış, İlgi (f) yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Konunun incelenerek 5216 sayılı yasanın 14.maddesine göre gereğinin yapılmasını arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 17 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.