Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 405 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısında;
“ İlgi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 4124386 sayılı talebi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi talebine istinaden, İlçemiz genelinde bulunan okullara (özel okullar harici) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesi (b) bendi çerçevesinde 2014/87611 ihale kayıt numaralı Eyüp İlçesi çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmet alımı ihalesi işi kapsamında yeteri kadar personel tahsis edilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim .” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ


Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemiz genelinde bulunan okullara (özel okullar harici) Eyüp İlçesi çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmet alımı ihalesi işi kapsamında yeteri kadar personel tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.