Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 15 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 15
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 7445 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 67104240-756.01-382912 sayılı yazısı

Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan 25 ada, 13-23-28-30-32-34-36-40-42-44-46-48-50 nolu parseller (eski 2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-21-22 nolu parseller) üzerinde Eyüp Belediyesine ait Evlendirme Dairesi, Sosyal Tesisi, Spor Tesisi yer alan Osmanlı Parkının Eyüp Belediyesine tahsis süresinin 03.07.2014 tarihinde sona ereceği gerekçesiyle “Belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” tahsis süresinin uzatılması hususunda ilgi yazı ekinde gönderilen tahsis protokolünün imzalanması istenilmektedir.
Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması hususunda 5393 sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Belediyesine ait Evlendirme Dairesi, Sosyal Tesisi, Spor Tesisi yer alan Osmanlı Parkının “Belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” tahsis süresinin uzatılması için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması hususunda 5393 sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 15 sayılı raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.