Belediye Meclisinin 20.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 17.10.2014
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 558 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “Giresun, Espiye Belediyesi 16.09.2014 tarih ve 526-2497 sayılı yazısında; yerel yönetimler alanında dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile işbirliğinin geliştirilmesi, yurtiçi proje, program ve uygulama deneyimlerinin karşılıklı paylaşmayı sağlamak amacıyla kardeş şehir olmak istedikleri ve buna istinaden almış oldukları meclis kararı ilişiktedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Belediyemizin Giresun, Espiye Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemizin Giresun, Espiye Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonun 17.10.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.