Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler+Kültür ve Turizm+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER+KÜLTÜR VE TURİZM+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 09.05.2022 tarih ve 68226 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında; “Karşılıklı ilişkilerde bulunmak, sosyal ve kültürel açıdan yakınlaşmayı sağlamak amacıyla Bosna ve Karadağ’da bulunan hemşehrilerimizi ve kardeş şehirlerimizi ziyaret amaçlı 25 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Yurtdışı Temas, Tanıtım ve İnceleme gezisine Belediye Başkanımız Deniz KÖKEN, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Müdürler ve görevli personellerin katılmaları ve masraflarının (yolluk ile harcırah) Belediye bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Karşılıklı ilişkilerde bulunmak, sosyal ve kültürel açıdan yakınlaşmayı sağlamak amacıyla Bosna ve Karadağ’da bulunan hemşehrilerimizi ve kardeş şehirlerimizi ziyaret amaçlı 25 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Yurtdışı Temas, Tanıtım ve İnceleme gezisine Belediye Başkanımız Deniz KÖKEN, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Müdürler ve görevli personellerin katılmaları ve masraflarının (yolluk ile harcırah) Belediye bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler+Kültür ve Turizm+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız