Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 26 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 26

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2022 tarih ve 66794 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2021 Mali Yılına ait Taşınır Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN 2021 YILI TAŞINIR KESİN HESABINA İLİŞKİN KOMİSYON RAPORU

TAŞINIR KODU

TAŞINIR ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YIL İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

150

İLK MADDE-MALZEME HESABI

83.587,67

35.876.404,31

35.959.991,98

34.902.570,57

1.057.421,41

253

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI

163.317.954,62

3.726.187,80

167.044.142,42

160.200.098,90

6.844.043,52

254

TAŞITLAR HESABI

5.973.504,68

0,00

5.973.504,68

1.963.731,28

4.009.773.40

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

153.252.094,40

7.017.060,31

160.269.154,71

110.318.301,45

49.950.853,26

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 26 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız