Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 71sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 71

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 67560 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

22.07.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Madde 11" Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği...meclis kararı ile yapılır." hükmü bilinmektedir.

TALEP/SONUÇ: 06.01.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Meclis Kararı ile kurulan ve Belediyemiz kadro cetvelinde bulunan "İklim Değişikliği Müdürü" unvanlı kadro ilgi yönetmelik ile "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü" olarak değiştirildiğinden 1 adet boş kadro için gerekli olan unvan değişikliğinin yapılması,

Ayrıca, 10.03.2022 tarihli ve 2022/45 sayılı Meclis Kararı alınan İklim Değişikliği Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yer alan "İklim Değişikliği Müdürü/Müdürlüğü" unvan ve ibarelerinin "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü/Müdürlüğü" olarak güncellenmesi için yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 06.01.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Meclis Kararı ile kurulan ve Belediyemiz kadro cetvelinde bulunan "İklim Değişikliği Müdürü" unvanlı kadro ilgi yönetmelik ile "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü" olarak değiştirildiğinden 1 adet boş kadro için gerekli olan unvan değişikliğinin yapılması, 10.03.2022 tarihli ve 2022/45 sayılı Meclis Kararı alınan İklim Değişikliği Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yer alan "İklim Değişikliği Müdürü/Müdürlüğü" unvan ve ibarelerinin "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü/Müdürlüğü" olarak güncellenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 71 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız