Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 17

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2022 tarih ve 65780 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 08.04.2022 tarih ve 2022/84 (E64818) sayılı önerge.

İlgi yazıda bahsi geçen Eyüpsultan İlçesi Çırçır Mahallesi Dönmez Sokağın Caddeye çevrilmesi ve adının SEZAİ KARAKOÇ olarak değiştirilmesi istenmektedir. İlgili Sokağa değişiklik yapılabilmesi için yazımız ekleri ile birlikte meclise havalesini;

Olurlarınıza arz olunur.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.’nci maddesinin (n) bendine göre Eyüpsultan İlçesi Çırçır Mahallesi Dönmez Sokağın Caddeye çevrilmesi ve adının SEZAİ KARAKOÇ olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 17 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız