2022/93

Düğmeciler Mahallesi 992 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği

2022/98

Eyüpsultan, Gümüşsuyu Mah. 574 adanın karşısı trafo yeri

2022/99

Boş Kadro Unvan Değişikliği ile yönetmelik güncellenmesi

2022/100

Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanamayan parseller

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız