Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 68 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 68

RAPOR TARİHİ: 11.05.2022

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 66601 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 04.04.2022 tarihli ve E96440748170.09[GAZIOSMANPAŞA]4603095

sayılı yazı.

İstanbul Kadastro Müdürlüğü ilgi yazısında? Silahtarağa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği kadastro çalışmaları yapılacağı, Kadastro Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen kadastro ekibinde görev almak üzere, Kadastro Bilirkişileri Yönetmeliği'nin 4/a maddesi gereği 6 (altı) bilirkişinin Belediye Meclisince seçilmesi ve seçilen kişilere ait kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle 3402 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen kadastro ekibinde görev almak üzere, yazımız ekindeki kimlikleri belirtilen kişilerin Silahtarağa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 3402 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen kadastro ekibinde görev almak üzere, Müdürlük teklifi ekinde kimlikleri belirtilen Nevzat ERSOY, Aslan AKÇAY, Recep ŞİMSEK, Ünzile MELEME, Ersin HOŞGÖNÜLLER ve Nihat ERSOY’un Silahtarağa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 68 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “Müdürlük teklifi ekinde kimlikleri belirtilen Nevzat ERSOY, Aslan AKÇAY, Recep ŞİMSEK, Ünzile MELEME, Ersin HOŞGÖNÜLLER ve Nihat ERSOY’un Silahtarağa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri” ifadesi “Müdürlük teklifi ekinde kimlikleri belirtilen Kenan DEMİRCİOĞLU, Aslan AKÇAY, Recep ŞİMSEK, Ünzile MELEME, Ersin HOŞGÖNÜLLER ve Nihat ERSOY’un Silahtarağa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmeleri” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız