Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 69 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 69

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 67304 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısında; “Temizlik İşleri Müdürlüğü; Belediyemiz sınırları içinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin giderilerek, halk sağlığının korunması, Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilmek üzere ambalaj atığı toplamak amacıyla 10 (On) Adet çöp kasası monteli kamyon (ambalaj atığı toplama aracı),

Zabıta Müdürlüğü; Zabıta saha ekiplerinin bölge denetimi, Kurt Kemeri Piknik Alanı ve Çiftalan Plajında denetim faaliyetlerini yerine getirirken araç sıkıntısı yaşandığından 1 (Bir) Adet hafif ticari araç, 1 (Bir) Adet Çift Kabinli kamyonet ve 2 (İki) Adet 4X4 ATV (Çok Yönlü Arazi Aracı),

İşletme Müdürlüğü; Belediyemiz Kurt Kemeri piknik alanında ve çiftalan plajında bölgede kontrolü sağlamak amacıyla 2 (İki) Adet 4X4 ATV (Çok Yönlü Arazi Aracı) müdürlüğümüzden talep etmektedir.

Söz konusu araçların 5393 Sayılı Kanunun 85.maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 85.maddesinin (b) bendi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine istinaden birimlerin ihtiyacı olan ve Müdürlük teklifinde belirtilen araçların alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 69 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız