Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 70 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 70

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 67544 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kısırmandıra Işıklar Mahallesi, İstanbul Caddesi, Zeytindalı Sokak, No:1 298 parsel sayılı adreste bulunan 233,00 m2 lik taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, 10 (on) yıl süre ile kiralanması hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden Eyüpsultan İlçesi, Kısırmandıra Işıklar Mahallesi, İstanbul Caddesi, Zeytindalı Sokak, No:1 298 parsel sayılı adreste bulunan 233,00 m2 lik taşınmazın 10 (on) yıl süre ile kiralanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 70 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız