Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 18

RAPOR TARİHİ : 11.05.2022

İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih ve 67452 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

““İlgi : 18.04.2022 tarihli ve 27752 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerine elektrik temininde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen 8039 nolu dağıtım trafo merkezinin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yerinde yenilenmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

Bu amaçla değerlendirilmek üzere; Eyüpsultan ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde 574 adanın karşısında 22.07.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda park alanı ve yol olarak ayrılmış bulunan, sırasıyla, ekli tescil bildiriminde A ile işaretli 79,55 m2 ve B ile işaretli 4,43 m2 kısımlar üzerinde 1.TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle, Eyüpsultan ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde 574 adanın karşısındaki alanda ekli tescil bildiriminde A ile işaretli 79,55 m2 park alanı kısmı ile B ile işaretli 4,43 m2 yol kısmı üzerinde, trafo merkezi yenilemesinde kullanılmak üzere 1.TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık intifa hakkı tesis edilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Eyüpsultan İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde 574 adanın karşısındaki alanda müdürlük teklifi ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli 79,55 m2 park alanı kısmı ile B ile işaretli 4,43 m2 yol kısmı üzerinde, trafo merkezi yenilemesinde kullanılmak üzere 1.TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık intifa hakkı tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 11.05.2022 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.