Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 06

RAPOR TARİHİ : 06.04.2021

İLGİ : Etüd Proje Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 7361 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Etüd Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 04.02.2021 tarihli ve 27 sayılı yazı.

1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulan, 2019 yılından itibaren de T.C. Enerji Kentleri Birliği adını alan birliğin amacı, üye belediyelerini yenilenebilir enerji çalışmaları altında bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak, yenilenebilir enerji alanında üye belediyelere danışmanlık hizmeti vermek, eğitim seminerleri ve paneller düzenleyerek yenilenebilir enerjinin verimli kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.

Birlik tarafından, 04.02.2021 tarihli ve 27 sayılı yazı ile üyelik daveti yapılmıştır. T.C. Enerji Kentleri Birliği'ne üye olunma kararı ve asil ve yedek üyelerin seçilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Enerji Kentleri Birliğine üye olunması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.