Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Hukuk Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 34 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 34

RAPOR TARİHİ : 06.04.2021

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 12037 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “Belediyemizin %100 oranın'da tek ortak olduğu Alapa İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30.12.2020 tarih ve 10235 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtildiği üzere yeni adıyla Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti olarak değiştirilmiştir.

2021 yılı olağan ve olağanüstü genel kurullarında Belediye Başkanlığını temsil edecek tüzel kişi temsilcisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 14.05.2019 tarih ve 14399437 sayılı yazısı uyarınca belediye meclis kararıyla belirlenmesi gerekmektedir.

Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’nin 2021 yılı olağan ve olağanüstü genel kurullarında aksi karar alıncaya kadar şirketi temsil ve ilzam yetkisinin tüzel kişi müdür olan Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na verilmesine, Şirket kaşesi ve ünvanı altında şirket tüzel müdürünün atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam edilmesine, tüzel müdür olarak şeçilen Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın gerçek kişi müdür temsilcisi olarak 50********62 T.C Kimlik numaralı Onur YILMAZ olarak belirlenmesi hususun'da kararın alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemizin %100 oranında tek ortak olduğu Esyapı Eyüpsultan Belediyesi Yapı İşleri Ltd. Şti.’nin 2021 yılı olağan ve olağanüstü genel kurullarında aksi karar alıncaya kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın gerçek kişi müdür temsilcisinin 50********62 T.C Kimlik numaralı Onur YILMAZ olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 34 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.