Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Enerji Kentleri Birliği üye seçiminde;

Enerji Kentleri Birliği üyeliği için asil üye olarak Güven İLDİRİM, Emine ÇELİK, yedek üye olarak Ayhan UYGUR, Gülsüm POLAT aday olarak önerildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

Enerji Kentleri Birliği üyeliği için kullanılan oy sayısı 26, geçerli oy sayısı 26'dir.

Enerji Kentleri Birliği üyeliği için asil üyeliğe Güven İLDİRİM 14 oy, yedek üye olarak Ayhan UYGUR 14 oy alarak seçilmiştir.