Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde, Tarife+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 06.04.2021

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve 10167 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunun 49.uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak Peyzaj Mimarı kadrosunun sözleşme ücretinin tespiti ve ödenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 09/01/2021 tarihli ve 3 sıra nolu Genelgesi güncellenmiştir.

TALEP/SONUÇ : 2021 yılında Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak mevcut ve yeni istihdam edilecek Peyzaj Mimarı unvanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 03/03/2021 tarihli ve 5 sayılı Genelgesinde belirlenen tarifedeki Net Taban Ücretin %15 fazlası olarak uygulanması için Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2021 yılında Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak mevcut ve yeni istihdam edilecek Peyzaj Mimarı unvanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 03/03/2021 tarihli ve 5 sayılı Genelgesinde belirlenen tarifedeki Net Taban Ücretin %15 fazlası olarak uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 06.04.2021 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.