Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan Meclis Divan Katipliği için aday belirlenmesi istendi.

Divan Katipliğine asil üye olarak Burak AFŞAR, Zehra Purde MUTİ, Abuzer KARAMAN ve Sema BALCI aday olarak önerildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

Burak AFŞAR 31 oy, Zehra Purde MUTİ 29 oy, Abuzer KARAMAN 29 oy ve Sema BALCI 30 oy alarak Divan Katibi olarak seçilmişlerdir.