Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin 2020 yılı Faaliyet Raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise okunarak bilgi verildi.

Gruplar adına konuşmalar yapıldıktan sonra Belediye Başkanı tarafından tenkitlere cevap verildi. Yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

KARAR :

2020 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 11 ret oyu, 15 kabul oyu ile 2020 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.