Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 09
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 545 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yazısında; “Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında, daha önce Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmekte olan ancak 05.06.2014 tarih 08.05.2014 tarih ve 2014/60 sayılı meclis kararı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlanan TR10/12/SKA-0015 “Eyüp ESER Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Projemizin; ekte yer alan meclis kararları doğrultusunda devam etmesine,
Projemizin uygulamasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; “Eyüp ESER Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Projesinin; ekte yer alan meclis kararları doğrultusunda devam etmesine ve Projenin uygulamasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.